Kategorie

Producenci

Kontakt

 • Sklep muzyczny PROTLINE
  NIP: 645-239-37-16

 • E-mail:sklep@protline.pl
 • Telefon888 843 847
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego PROTLINE

Informacja o Firmie:

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.protline.pl ma swoją siedzibę w Tarnowskich Górach przy ulicy Krasickiego 6-8. Firma posługuje się numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 645-239-37-16, oraz REGON 240527891, została wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 15064/2006/KB przez Burmistrza miasta Tarnowskie Góry w dniu 29.11.2006

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
     - realizacji umowy
     - jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych       przez sklep PROTLINE.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.protline.pl w odpowiedniej zakładce . Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 2. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.


Dokumentacja zakupów dla potrzeb podatkowych.

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Protine.pl  wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 3.  

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.protline.pl.
 2. Klient może wprowadzac zmiany w złożonym zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny tel. 888843847
 3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 11.00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności klient zostanie powiadomiony o terminie wysyłki. W sytuacji braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Towary których łączna kwota przekroczy 740zł wysyłane są na koszt firmy PROTLINE. Zamówienia o niższej wartości w zależności od formy wysyłki, wielkości gabarytowej, i wagi podlegają dodatkowej opłacie widocznej podczas wypełniania formularza zamówienia
 5. Z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej  maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.


Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez sklep w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 1 dnia roboczego.
 2. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 11:00 realizujemy jeszcze tego samego dnia.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.protline.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD, DHL, Fedex , oraz Pocztę-Polską.

 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  - czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży,  spakowanie paczki)
  - czas dostawy - zależny od sposobu dostarczenia przesyłki

 3. Wraz z towarem wydawane są dokumenty: gwarancja, faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków. W przypadku braku deklaracji odnośnie chęci otrzymania faktury, obligatoryjnie wystawiamy paragon fiskalny

 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, niezbędne jest spisanie odpowiedniego formularza w celu uzyskania odszkodowania
   

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  1. - Przed wydaniem towaru klientowi:

   - Przelew na rachunek bankowy ING /oddział w Tarnowskich Górach:

       44 1050 1386 1000 0090 9620 6041
       Sklep muzyczny
       PROTLINE
       ul. Krasickiego 6-8
       42-600 Tarnowskie Góry

   - Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard, Electronic, Maestro”.

     - W momencie odbioru towaru:

           Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Krasickiego 8 w Tarnowskich Górach,

           Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

 2. Sklep muzyczny PROTLINE. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Protline jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

  3. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy lub odbioru przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. Zwrotowi nie podlegają produkty  wymienione w art.38 pkt 5 ustawy o Prawach Konsumenta
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym, nieuzywanym.
 3. Cześć instrumentów oraz akcesoriów muzycznych posiada folie ochronne w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia i zarysowania. Z tego względu zaleca się nie zdejmowanie ich przez okres 14 dni od momentu odbioru przesyłki.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 6. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 2 , umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 8. Sklep muzyczny PROTLINE nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 9. Koszty bezpośredniego odesłania ( zwrotu ) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi kupujący
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.protline.pl

 1. Instrumenty muzyczne produkowane są przy użyciu najnowocześniejszych technologii. W przypadku pojawienia się wad, firma udziela stosownych gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

  Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa PROTLINE  Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

 2. Dostarczany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu

 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 4. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym sklepu PROTLINE i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami dołączonej karty gwarancyjnej

 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku PROTLINE rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w sklepie PROTLINE

 6. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

  1. Dostarczenie towaru do siedziby firmy klient dokonuje na własny koszt dowolną firmą wysyłkową, lub dostarcza go osobiście do siedziby sklepu w Tarnowskich Górach przy ulicy Krasickiego 8

  2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt sklepu muzycznego Protline.

  3. W przypadku nieuzasadnionego odesłania instrumentu, lub gdy powstałe uszkodzenie powstało z winy użytkownika koszt przesyłki pokrywa kupujący


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu